[rank_math_breadcrumb]

Covid-19⎢behandeling via de Buteyko Methode

Is neusademhaling je eerste verdedigingslinie tegen het coronavirus?

 • De exacte werking van Covid-19 is nog steeds onbekend en het is onbekend of ademen door de neus dit virus kan remmen.
 • Het is echter logisch om alleen door de neus te ademen, aangezien de primaire verdediging tegen virussen in de lucht de neus en niet in de mond is. Ademen door de neus kan de natuurlijke weerstand tegen infecties ondersteunen.
 • Adem door je neus, vooral op openbare plaatsen – reizen met de bus, trein, sporten in de sportschool etc.
 • Vertraag op openbare plaatsen je ademhaling en verminder opzettelijk het luchtvolume dat in je longen wordt opgenomen.
 • Houd in de gaten of er in rust na de uitademing automatisch een adempauze ontstaat. Als je direct na de uitademing weer inademt is er waarschijnlijk sprake van chronische hyperventilatie. Dat verzwakt het immuunsysteem.
 • De onderstaande wetenschappelijk onderbouwde doe het zelf test bevestigd of er sprake is van chronische hyperventilatie.

YouTube video

Een medisch gezien gezonde ademhaling versterkt het immuunsysteem. Het versterken van de immuniteit is op dit moment de beste remedie tegen Covid-19. 

SARS en stikstofmonoxide ⎢Covid-19

Covid-19 is een nieuwe ziekte en er is momenteel zeer weinig direct onderzoek beschikbaar over de ontwikkeling ervan. Er zijn wel studies gepubliceerd over soortgelijke ziekten, die van betekenis kunnen zijn. Een belangrijk artikel uit 2005, gepubliceerd kort na het uitbreken van SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus), meldde dat stikstofmonoxide de replicatiecyclus van het virus remt1. Hoewel het totale aantal sterfgevallen met betrekking tot Covid-19 nu hoger is dan het aantal sterfgevallen tijdens de SARS-epidemie 2002-2003, is het huidige sterftecijfer nog steeds veel lager dan dat van SARS, dat 6-55% 2.

Wat bekend is over de werking van Covid-19

Veel mensen vragen waarom Covid-19 als zo veel ernstiger wordt gezien dan de jaarlijkse uitbraak van griep. Simpel gezegd gedraagt ​​Covid-19 zich heel anders dan griep, en het wordt veel minder goed begrepen. Het heeft een zeer hoge virale lading en waar griep resulteert in een gebrekkig immuunsysteem, valt dit nieuwe virus een zeer specifiek type cel aan, type 2-pneumocyte.

Type 2-pneumocyten zijn verantwoordelijk voor de productie en uitscheiding van een molecuul dat surfactant wordt genoemd, dat de oppervlaktespanning van vocht in de longen vermindert en bijdraagt ​​aan de elastische eigenschappen van de longblaasjes. Het vergemakkelijkt het zuurstoftransport naar het bloed en voorkomt instorting van de longen en oedeem.

Stel je voor dat deze functie is aangetast en je zult begrijpen waarom Covid-19 zelfs voor een jong, gezond persoon dodelijk kan zijn, en waarom het schade kan veroorzaken aan organen, waaronder het hart.

Stikstofmonoxide heeft een antiviraal effect

In laboratoriumtests met Vero E6-cellen ontdekten de onderzoekers van een studie uit 2005 dat stikstofmonoxide een antiviraal effect heeft, dat specifiek de replicatie van het virus tijdens de vroege stadia van infectie remt. Dit onderzoek toonde aan dat stikstofmonoxide de virale eiwit- en RNA-synthese remt – dit zijn essentiële stadia van virale reproductie in SARS.

Stikstofmonoxide wordt geproduceerd in de neusbijholten – een groep van vier met lucht gevulde ruimtes die de neusholte omringen. Dit betekent dat als we door de neus  ademen, we verschillende eigenschappen van stikstofmonoxide benutten, waaronder het bestrijden van ziekteverwekkers zoals pathogenen.

Stikstofmonoxide als vaatverwijder ⎢Covid-19

Stikstofmonoxide wordt gezien als een vaatverwijder – het speelt en rol bij de verwijding van de bloedvaten in de longen, zodat zuurstof goed uit de lucht kan worden opgenomen. Volgens een artikel uit 1999 van de wetenschappers Lundberg en Weitzberg3. is een andere biologische functie van stikstofmonoxide het effect dat het heeft op de groei van verschillende pathogenen, waaronder virussen. Dit vertelt ons dat stikstofmonoxide in de nasale luchtwegen een belangrijke eerste verdedigingslinie tegen infectie kan zijn.

Het bestaan ​​van stikstofmonoxide in uitgeademde lucht werd voor het eerst ontdekt in 1991. Latere studies hebben duidelijk aangetoond dat bijna alle stikstofmonoxide afkomstig is uit de bovenste luchtwegen, met slechts een geringe input van de onderste luchtwegen en longen4.

Rol stikstofmonoxide bij productie surfactant

Stikstofmonoxide, dat tijdens het ademen via de neusgaten in grote hoeveelheden wordt ingeademd, is ook belangrijk gebleken voor zijn rol bij de productie van surfactant. Het regelt de productie van surfactant door de alveolaire cellen en beschermt de surfactant functie – deze functie wordt ook ingezet in klinische omgevingen om prematuur geboren baby’s te behandelen.

Stikstofoxide kan helpen om de sinussen steriel te houden ⎢Covid-19

Een paper dat in 2009 is gepubliceerd door de wetenschappers die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar het SARS-virus, stelt: “Stikstofmonoxide is betrokken bij de lokale verdediging in de bovenste luchtwegen.” Het onderzoek, dat ook gebruik maakte van geïsoleerde laboratoriumcellen, suggereert dat hoewel het onduidelijk is of stikstofmonoxide rechtstreeks op micro-organismen werkt of dat het in combinatie met andere componenten werkt,- het kan helpen om de sinussen steriel te houden. Het is dan ook mogelijk dat zeer lage niveaus van stikstofmonoxide in de neus bij patiënten met cystische fibrose of het syndroom van Kartagener kunnen bijdragen aan een verhoogde gevoeligheid voor luchtweginfecties.

Stikstofmonoxide heeft bestrijdende effecten tegen griep en SARS

Interessant is dat uit de studie bleek dat stikstofmonoxide de replicatie van SARS op twee verschillende manieren remt. Een studie uit 2013 genaamd Evidence for the Cure of Flu by Nose Breathing is even bevestigend en stelt dat nasale ademhaling zinvol is voor patiënten met griep5. Het artikel legt uit dat nasale stikstofmonoxide wordt gebruikt tijdens het ademen via de neus en dat, aangezien is bewezen dat stikstofmonoxide griepvirussen vernietigt en de vroege stadia van hun replicatiecyclus remt, stikstofmonoxide het griepvirus kan doden en daarom een ​​”genezing” biedt bij griep6. Dit komt overeen met onderzoek uit 1999 en 2000 waaruit bleek dat stikstofmonoxide “bestrijdende effecten7 heeft bij virale infecties, waaronder griep en longontsteking, en dat het de replicatie van verschillende virussen remt8. En onderzoek naar het humaan rhinovirus (HRV), de primaire oorzaak van verkoudheid, concludeerde dat mensen in feite meer stikstofmonoxide produceren als reactie op een HRV-infectie, waarbij ze theoretiseren dat het gas een sleutelrol speelt bij de virale klaring9.

Zonder neusademhaling laat je gezondheidseffecten

Zonder inademing en uitademing door de neusgaten als gewoonte, blijft stikstofmonoxide in de nasale luchtwegen ongebruikt; daarom is de eenvoudigste manier om van nature stikstofmonoxide te verhogen, via neusademhaling.

Mogelijke andere manieren om de stikstofmonoxide productie te verhogen

Er zijn aanwijzingen dat neuriën effectief is bij het legen van de neusbijholten van geaccumuleerd stikstofmonoxide, wat leidt tot een veel grotere productie van het gas. Een review uit 2005 naar nasale stikstofmonoxide, gezondheid en ziekte, toonde aan dat neuriën vijftien keer meer stikstofmonoxide produceert dan tijdens de normale uitademing. Dit werd ontdekt door de onderzoekers Weitzberg en Lundberg10 en wordt verondersteld het gevolg te zijn van oscillaties in  de lucht, die de uitwisseling van lucht tussen de sinussen en de neusholte versnellen11. Dit feit kwam ook naar voren in een onderzoek uit 200312 van dezelfde auteurs, waarin werd geconcludeerd: “Het neuriën / hummen veroorzaakt een grote toename van de nasale stikstofmonoxide-output bij gezonde proefpersonen.” 

Het artikel meldde ook dat tijdens het vasthouden van de adem de hoeveelheid stikstofmonoxide in de neus sterker toeneemt dan in de keel, wat aangeeft dat het grootste deel van stikstofmonoxide in de neus wordt geproduceerd. Onderzoekers in een proef uit 2013 waarbij negen scuba duikers en vijf freedivers betrokken waren, zagen ook een toename van stikstofmonoxide in de groep die de ademhaling inhield13.

Een onderzoek uit 2006 wees uit dat neuriën een effectieve therapie was bij chronische rhinosinusitis, een schimmelaandoening die ontstekingen en infecties in de neus en sinussen veroorzaakt. Wetenschappers veronderstelden dat intensief en langdurig neuriën de productie van stikstofmonoxide in de neus verhoogde en dat dit rhinosinusitis bestrijdt 14.

Hoewel er geen onderzoek bestaat om dit idee te ondersteunen, is het mogelijk dat, aangezien stikstofmonoxide antivirale eigenschappen heeft bewezen, neuriën een vergelijkbaar resultaat kan opleveren bij de behandeling van respiratoire virussen.

Paniek en angst veroorzaakt hyperventilatie

Ondanks alle berichtgeving en de alarmerende verspreiding van Covid-19 is het advies van de WHO om niet in paniek te raken. Bruce Aylward legt het volgende uit: “Mensen blijven maar zeggen dat de huidige besmettingen het topje van de ijsberg zijn, maar dat hebben we niet kunnen vaststellen. We zien dat veel nieuwe besmettingen ontstaan door mensen waar nauw contact mee is geweest, maar niet veel asymptomatische circulatie van dit virus in de grotere populatie. En dat is anders dan griep 15.

Veel zorgen rond covid-19 komen voort uit onzekerheid. Wat wel zeker is, is dat tijdens de neusademhaling voortdurend grote hoeveelheden stikstofmonoxide in de luchtwegen vrijkomen en dat dit gas belangrijke antivirale functies blijkt te hebben die verdedigen tegen de replicatie van griepachtige ziekten. Het mechanisme van Covid-19 is nog onbekend en het zou onjuist zijn om te stellen dat nasale ademhaling het virus zal doden. Het is echter consequent bewezen dat nasale ademhaling tot een betere algehele gezondheid leidt. Dat is logisch, aangezien de primaire verdediging tegen virussen in de neus ligt, en niet in de mond is. Ademen door de neus ondersteund de natuurlijke weerstand van het lichaam tegen infectie.

Hoe verspreidt het virus zich?

Net als bij andere luchtweginfecties verspreidt het virus  zich van persoon tot persoon in druppeltjes lichaamsvocht zoals slijm of speeksel. Wanneer een geïnfecteerde persoon niest of hoest, verspreidt het virus zich in de lucht en op de omliggende oppervlakken. Druppels van hoesten en niezen kunnen enkele meters reizen en tot drie uur in de lucht aanwezig blijven16 waardoor de kans op infectie toeneemt voor iedereen die in direct contact komt met een zieke of een besmet oppervlak aanraakt.

Het grootste probleem is dat Covid-19 een nieuw virus. Niemand is er immuun voor. Dat verhoogt zowel de angstfactor als de kans op infectie. Bruce Ayleward, adjunct-directeur-generaal van de WHO legt echter uit dat: “Paniek en hysterie niet gepast zijn.” ‘Dit is een ziekte die voorkomt tussen nauwe menselijke contacten. “Het is geen verborgen vijand die op de loer ligt achter struiken. Zorg dat u zich organiseert, onderwijs krijgt en aan het werk gaat”. 

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis 2:717

Eén van de eerste lessen in de Yogi Science of Breath is om te leren ademen door de neusgaten en de praktijk van mondademhaling te overwinnen18

Praktisch

Hieronder wordt beschreven hoe je op een praktische manier invullen kunt geven aan het versterken van het immuunsysteem en het benutten van de gezondheidsvoordelen van stikstofmonoxide. 

Neusademhaling bij Covid-19

Uit de informatie hierboven kun je het advies halen om van neusademhaling een gewoonte te maken. Neusademhaling versterkt het immuunsysteem. Daarbij maak je beter gebruik van je natuurlijke stikstofmonoxide aanmaak. Hoewel het niet is bewezen geeft de bovenstaande informatie aanwijzigingen dat de aanmaak van stikstofmonoxide een rol kan spelen in het bestrijden van Covid-19. 

Neuriën, of hummen verhoogt de aanmaak van stikstofoxide.

Het is wel belangrijk om rustig te blijven ademen tijdens het neuriën, of hummen zonder diep te ademen, of andere onregelmatigheden in de ademhaling.

Het stopzetten van de ademhaling verhoogt stikstofmonoxide productie.

Voorkom ook hier dat je diepe ademteugen neemt wanneer je de ademhaling weer hervat na het stopzetten van de ademhaling. Houdt ook niet te lang de ademhaling in. Eigenlijk adviseer ik om hier niet op eigen houtje mee aan de slag te gaan. Vooral bij hartklachten, een hoge bloeddruk, paniekaanvallen en migraine kun je dit beter onder begeleiding doen.

Chronische hyperventilatie verhelpen

Bij chronische hyperventilatie wordt er te frequent, en diep geademd. Bij een rustige medisch gezien gezonde ademhaling wordt beter gebruik gemaakt van de functies van stikstofmonoxide. 

Wil je jouw immuunsysteem versterken?

Ben je iemand met longklachten, of een andere aandoening waarbij de Buteyko therapie kan helpen? Misschien wil je dan iets terugdoen voor je longen die je jarenlang het leven hebben gegeven. De online Buteyko cursus is een cursus longverzorging die ook in het kader van revalidatie kan worden ingezet. 

 • Buteyko online cursus

  Online Buteyko cursus

   247,00
  Bestel Nu!

Gerelateerde blogartikelen

Astma en verkoudheid
Allergisch astma
Snel buiten adem bij inspanning
Angst en paniekaanvallen
Hartoverslagen door stress
Extreme vermoeidheid en spierpijn
Snurken en slaapapneu

 1. American society of biology: Nitric Oxide Inhibits the Replication Cycle of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
 2. Pubmed: Dual effect of nitric oxide on SARS-CoV replication: viral RNA production and palmitoylation of the S protein are affected
 3. British Medical journal: J O N Lundberg, E Weitzberg, Nasal nitric oxide in man
 4. European Respiratory Journal: Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations
 5. Researchgate: Evidence for the cure of flu through nose breathing
 6. Pubmed:Dual effect of nitric oxide on SARS-CoV replication: viral RNA production and palmitoylation of the S protein are affected
 7. British Society of Immunology: Nitric oxide and virus infection
 8. Immunity volume 10:An Antiviral Mechanism of Nitric Oxide: Inhibition of a Viral Protease
 9. The Journal Of Allergy and Clinical Immunology: Role of nasal nitric oxide in the resolution of experimental rhinovirus infection
 10. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine:Humming Greatly Increases Nasal Nitric Oxide
 11. Atatürk University, Department of Otorhinolaryngology: Nitric Oxide in Health and Disease from the Point of View of the Otorhinolaryngologist
 12. European Respiratory Journal: Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations
 13. Undersea & Hyperbaric Medical Society: Nitric oxide-related endothelial changes in breath-hold and scuba divers
 14. Pubmed: Strong humming for one hour daily to terminate chronic rhinosinusitis in four days: a case report and hypothesis for action by stimulation of endogenous nasal nitric oxide production
 15. https://www.worldometers.info/coronavirus/
 16. The Hill: Tests indicate coronavirus can survive in the air
 17. Bijbel
 18. The Hindu-Yogi Science of Breath by Yogi Ramacharaka

Over René, Je Buteyko ademtherapeut

Wil je beter leren ademen?

Contact

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

ONLINE CURSUS

Incl. 2 uur 1 op 1 coaching
€ 247,-

Info en aanmelden

OFFLINE 1 op 1 CURSUS 

Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl
Offline begeleiding en coaching

Locatie: Utrecht

 € 375,-

Meer info

VERGOEDING: vraag het je werkgever via dit formulier.

KORTING bij samen volgen cursus

Offline 1 op 2 cursus
€100,- korting p.p.
Locatie: Utrecht

Contactgegevens

René van den Heuvel
H.j. Schimmelstraat 63
3532 TB Utrecht
info@gezondeademhaling.nl
+31 652519537