[rank_math_breadcrumb]

Privacybeleid

Privacybeleid

Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 mei 2018.

Ik ben er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Daarom zie ik het als m’n verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Via deze pagina wil ik je laten weten welke gegevens er verzameld worden als je deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee je gebruikservaring te verbeteren is. Zo snap je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van mijn bedrijf. Daarmee ben ik niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Je persoonsgegeven worden verwerkt, omdat je gebruik gebruik maakt van m’n diensten. Hieronder zie een overzicht van de persoonsgegevens die ik van je verwerk:

Betaalde diensten

Als je de Buteyko adem training volgt verwerk ik de volgende gegevens.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Intakeformulier

Het doel en op basis van welke grondslag je persoonsgegevens worden verwerkt

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– De afhandeling van je betaling
– Het verzenden van de nieuwsbrief  en praktische informatie voor events
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van diensten
– Je informeren over het wijzigingen van diensten
– Om diensten te leveren
– Als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Via m’n diensten neem ik geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor personen. Daarmee worden besluiten bedoeld die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mij, of ikzelf) tussen zit.

Termijn van bewaren van de persoonsgevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens delen met derden

Je gegevens worden niet verkocht en worden alleen verstrekt als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om een wettelijke verplichting na te komen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst. Daarmee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd. Ik blijf verantwoordelijk voor deze bewerkingsovereenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies hebben met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Deze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over de website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Deze website van gebruikt daarnaast de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op deze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content te zien krijgt en dat m’n advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kan ik je online beter bedienen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gezondeademhaling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je krijgt zo snel mogelijk reactie, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezondeademhaling.nl

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik nog aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen:

René van den Heuvel
info@gezondeademhaling.nl
06-52519537

Wil je beter leren ademen?

Contact

ONLINE CURSUS

Incl. 2 uur 1 op 1 coaching
€ 247,-

Info en aanmelden

OFFLINE 1 op 1 CURSUS 

Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl
Offline begeleiding en coaching

Locatie: Utrecht

 € 375,-

Meer info

VERGOEDING: vraag het je werkgever via dit formulier.

KORTING bij samen volgen cursus

Offline 1 op 2 cursus
€100,- korting p.p.
Locatie: Utrecht