Hartklachten

Bij lichamelijke inspanning is sprake van een versnelde hartslag. Als je tot rust komt daalt je hartslag. Tussen deze uitersten zit een gebied waar maar een kleine groep mensen bekend mee is. Dat is chronische hyperventilatie. Daarmee wordt er continu meer geademd dan nodig is. Dat veroorzaakt hartkloppingen, hartoverslag bij stress en pijn bij het hart.

Hartoverslag door stress ⎢versnelde hartslag 

Mensen vertellen me regelmatig dat hun hart overslaat. Vaak zijn ze dan al bij de cardioloog geweest voor o.a. een inspanningstest en een hartfilmpje. Er is dan vastgesteld dat er geen sprake is van een hartafwijking, maar de klachten zijn er nog wel. Vervolgens gaat men zelf op zoek naar een oplossing en wordt deze website gevonden. Ik hoor vaak van cursisten dat hartoverslag angstklachten veroorzaakt en dat veroorzaakt weer stress.. Hartoverslagen bij stress is een symptoom van chronische hyperventilatie. Chronische hyperventilatie = chronische stress.

Versnelde hartslag

Bijna alle studies die de relatie tussen hartslag en hartaandoeningen onderzochten tonen aan dat er een verband is tussen een versnelde hartslag, hartaandoeningen en sterfte. Bij mannen bleek deze relatie sterker te zijn dan bij vrouwen1

Verhoogd risico bij versnelde hartslag van 10 slagen per minuut

Het is aangetoond dat een toename van de hartslag met 10 slagen per minuut geassocieerd wordt met een verhoging van het risico op cardiale sterfte. Het gaat hier om een verhoogd risico van ten minste 20%. Er is ook aangetoond dat een lage hartslag bij oudere mannen een sterke voorspellende waarde heeft voor het overleven tot op zeer hoge leeftijd1. De richtlijnen van de European Society of Cardiology en de European Society of Hypertension geven aan dat een versnelde hartslag wordt beschouwd als een risicofactor op overlijden.

Hyperventilatie hartkloppingen: betablokkers bij een versnelde hartslag

Betablokkers brengen een versnelde hartslag omlaag, maar helaas kan dit middel ook bijwerkingen veroorzaken zoals:

 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Maagdarmklachten (misselijkheid, braken, diarree of verstopping)
 • Zweten
 • Koude handen en voeten

De hartslag kun je ook op een natuurlijke manier verlagen.

Hartoverslagen door stress

Hyperventilatie hartkloppingen: versnelde hartslag door veel en snel te ademen

De meeste mensen begrijpen dat de ademhaling iets te maken heeft met astma, of COPD. Maar hoe zit dat met hartklachten? Feit is dat de hartslag versnelt door overmatig te ademen. 

…”Gedwongen overmatige ademhaling veroorzaakte een vergelijkbare gemiddelde hartslagtoename bij alle proefpersonen…3

Door hyperventilatie steeg de hartslag aanzienlijk met 36 slagen per minuut4.

Normale ademhalingsfrequentie ⎢ hyperventilatie hartkloppingen

Bij een medisch gezien gezonde ademhaling is er sprake van een normale ademhalingsfrequentie. Daarbij wordt er 12 keer per minuut geademd. Er stroomt dan 6 liter lucht per minuut door de longen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat hartpatiënten meer ademen dan de medische norm. Hieronder zie je obv acht onafhankelijke onderzoeken dat hartpatiënten tot meer dan twee personen bij elkaar ademen 56789101112.

Hartkloppingen en koolzuurgas

Bij te veel ademen ontstaat er een tekort aan koolzuurgas in het lichaam. Koolzuur heeft een vaatverwijdende functie. Door een tekort aan koolzuurgas verkrampen de bloedvaten. Daardoor zal de bloedtoevoer naar de hartspier verminderen. Bij vernauwde bloedvaten wordt het hart zwaarder belast om het bloed rond kunnen pompen. Zo ontstaan een versnelde hartslag en hartkloppingen.

Zuurgraad van het bloed ⎜ hartkloppingen door stress

Het bloed van de mens heeft een bepaalde zuurgraad. Deze zuurgraad wordt uitgedrukt in de PH waarde van het bloed. Door hyperventilatie stijgt de PH waarde van het bloed. Het bloed wordt dan alkalisch. De spieren reageren daarop door melkzuur te produceren. Het hart is ook een spier. Door de verhoogde aanmaak van melkzuur kan het hart gaan samentrekken, trillen, of zeer doen.  Dat vertaalt zich in hartkloppingen en hartoverslagen. Deze stress kan angina pectoris en borstpijn verergeren.

Hartklep aandoeningen ⎜versnelde hartslag ⎢hartoverslag door stress

De normale synchronisatie en harmonie van  de hartspier wordt verstoord door hyperventilatie. De hartkleppen moeten namelijk op het juiste moment openen en sluiten. Als een goed afgestemde motor. Als dat niet gebeurd kan het bloed minder efficiënt circuleren. 

Cholesterol en aderverkalking

Dr. Buteyko en zijn collega’s voerden medische studies uit naar hartziekten en cholesterol waarden. Zij ontdekten dat chronische hyperventilatie leidt tot verhoogde bloed cholesterol waarden in mensen die daar een genetische aanleg voor hebben. Door chronische hyperventilatie ontstaat er een geleidelijke opbouw van cholesterol in de wanden van de bloedvaten. Dat kan leiden tot een hoge bloeddruk. Uiteindelijk kan er aderverkalking, een beroerte, of een hartaanval ontstaan. 

Dr. Buteyko zag aderverkalking als een verdedigingsmechanisme van het lichaam. Een poging om meer koolzuurgas in het lichaam te houden. Deze arts was hoofd van een laboratorium in experimentele biologie en geneeskunde waar onderzoek naar de ademhaling werd gedaan. Dat leverde in tien jaar tijd 40 wetenschappelijk werken en 5 proefschriften op.

Test je ademhaling

Theorie is vooral zinvol als je er wat mee kunt. Daarom hier een aantal aanwijzingen voor chronische hyperventilatie. Daar is waarschijnlijk sprake van bij:

 • Ademen via de borst
 • Ademen via de mond, 
 • Veel zuchten en puffen, vaak heb je dit niet door
 • Diep ademen 
 • s’ochtends met een droge mond wakker worden
 • Als je veel moet gapen
 • Als je je gespannen voelt

Er is ook een ademtest om je ademhaling te beoordelen. Deze leg ik uit in de video hieronder:

Hyperventilatie tijdens reanimatie

Uit onderzoek bleek dat er bij 13 gereanimeerde volwassenen sprake was van een gemiddelde ventilatie van 30 ademhalingen per minuut. Geen van de 13 volwassenen heeft het overleefd 13. Het hart van een mens lijkt op dat van een varken. In hetzelfde onderzoek kregen varkens lucht toegediend in verschillende frequenties per minuut. Er waren drie groepen varkens. Zes van de zeven varkens overleefden het bij 12 ademhalingen per minuut. Eén van de zeven varkens overleefde het bij 30 ademhalingen per minuut.

Doel van dit onderzoek was:
De veronderstelling onderzoeken of overmatige ventilatie tijdens het uitvoeren van reanimatie door overijverig personeel een significante afname in de bloedstroom naar de hartspier en een verhoogde kans op overlijden veroorzaakt.

Conclusie van het onderzoek:
“Aanvullende educatie van reanimatie aanbieders is dringend nodig om deze nieuw geïdentificeerde en dodelijke gevolgen van hyperventilatie tijdens reanimatie te verminderen”.

In ander onderzoek wordt een vergelijkbare conclusie gedaan. De aanhoudend druk in de hoge luchtwegen heeft waarschijnlijk een schadelijk effect op de bloedstroom tijdens reanimatie. Richtlijnen voor respiratoire snelheden zijn bekend, maar het lijkt erop dat ze in de praktijk niet worden nageleefd14.

Revalidatie na hartaanval

Het her-trainen van de ademhaling heeft langdurige positieve gevolgen voor de fysiologie van de ademhaling en heeft een sterke samenhang met een vermindering van de gerapporteerde hartklachten.15 Het her-trainen van de ademhaling wordt ook aangeraden als aanvullende maatregel in de rehabilitatie na een hart aanval16 

Ademhalingstherapie: De Buteyko adem methode

Een effectieve ademhaling therapie kan helpen tegen hartklachten zoals hartoverslag, een versnelde hartslag, of hartkloppingen. Deze klachten zijn symptomen van hyperventilatie waarbij het zinvol kan zijn om een cursus in de Buteyko therapie te volgen. Deze therapie is ontwikkeld door longarts en professor Konstantin Pavlovich Buteyko. 
Mijn naam is René van den Heuvel en ik ben Buteyko therapie. De cursus kun je online volgen, of via de 1 op 1 offline cursus

Hartoverslag door stress

Interesante info: hartoverslag door stress

In 1863 bedacht de Zweedse chemicus en uitvinder Alfred Nobel dynamiet. Dat deed hij door chemische nitroglycerine te combineren met silica. Nitroglycerine is hetzelfde materiaal dat gebruikt wordt om een explosief te maken. In het menselijk lichaam wordt dit omgezet in het gas stikstofoxide.

Deze stof biedt verscheidene gezondheidsvoordelen voor de gezondheid. Het wordt aangemaakt in de 100.000 km bloedvaten door het lichaam, inclusief de neusholte en neusbijholten. Stikstofoxide speelt een grote rol in de gezondheid door cholesterol tegen te gaan, de opbouw van plaque in de bloedvaten te keren en het voorkomen van bloedstolling17. Derentowicz P1, Markiewicz K, Wawrzyniak M, Czerwińska-Kartowicz I, Buława E, Siwińska-Gołebiowska H]. De ontdekkers van dit molecuul hebben een nobelprijs gewonnen. Hieronder vind je een uitgebreid blogartikel hierover.

Verwante blogartikelen

Chronische hyperventilatie symptomen test
Hyperventilatie en hoge bloeddruk
Stikstofmonoxide: de gezondheidsvoordelen
Paniekaanval en hyperventilatie
Snel buiten adem bij inspanning

 1. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Jul-Aug;52(1):6-10. doi: 10.1016/j.pcad.2009.05.003. Heart rate as a risk factor for cardiovascular disease. Perret-Guillaume C1, Joly L, Benetos A.
 2. Prog Cardiovasc Dis. 2009 Jul-Aug;52(1):6-10. doi: 10.1016/j.pcad.2009.05.003. Heart rate as a risk factor for cardiovascular disease. Perret-Guillaume C1, Joly L, Benetos A.
 3. Heart rate response, emotional disturbance and hyperventilation.
 4. J Hum Hypertens. 1995 Feb;9(2):119-22. Pressor effect of hyperventilation in healthy subjects. Todd GP1, Chadwick IG, Yeo WW, Jackson PR, Ramsay LE
 5. Dimopoulou et al, 2001
 6. Johnson et al, 2000
 7. Fanfulla et al, 1998
 8. Clark et al, 1997
 9. Banning et al, 1995
 10. Clark et al, 1995
 11. Buller et al, 1990
 12. Elborn et al, 1990
 13. Aufderheide, T.P. Lune, K.G. 2004 Death by hyperventilation: a common and life-threatening problem during cardiopulmonary resuscitation. Critical Care Medicine. Sep;32(9 Suppl);S345-51
 14. Resuscitation. 2007 Apr;73(1):82-5. Epub 2007 Feb 7. Do we hyperventilate cardiac arrest patients? O’Neill JF1, Deakin CD.
 15. Dequire, S. Gervirtz, R Kawahara, Y. And Maquire, W. 1992 Hyperventilation syndrome and the assessment of treatment for functional cardiac symptoms. American Journal of Cardiology. Sep 1;70(6):673-7.
 16. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2004 Jun;11(3):223-7. Impact of a correct breathing stereotype on pulmonary minute ventilation, blood gases and acid-base balance in post-myocardial infarction patients. Vasiliauskas D1, Jasiukeviciene L 
 17. Med Wieku Rozwoj. 2000 Apr-Jun;4(2):209-17. [Nitric oxide (NO)–Nobel prize in medicine and physiology for 1998

Wil je beter leren ademen?

Contact

INDIVIDUELE BUTEYKO CURSUS
Fysieke offline variant
In de stad Utrecht
 € 375,-.
Meer info
Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl

Ademen is belangrijk, maar
je moet het niet overdrijven.
GRATIS online training. Wordt bewust van de ingrijpende
gevolgen van verkeerd ademen, maar ook van de kracht
van een gezonde ademhaling.