[rank_math_breadcrumb]

Cheyne Stokes ademhaling: oorzaken, symptomen en behandeling

Cheyne Stokes ademhaling. Dit is een ademhalingspatroon dat voorkomt bij mensen in de laatste levensfase en bij bepaalde medische aandoeningen. Bij Cheyne Stokes ademhaling wisselen periodes van diepe ademhalingen zich af met periodes van ademstilstand. Dit adempatroon kan enkele seconden tot enkele minuten duren en kan meerdere keren per uur optreden.

De oorzaken van Cheyne Stokes ademhaling kunnen variëren, maar vaak zijn deze gerelateerd aan hart- en long aandoeningen. Het komt ook voor bij mensen met neurologische aandoeningen en leven op grote hoogte. Om de symptomen te verminderen is het van belang om de onderliggende oorzaak te behandelen.

Heeft u symptomen van Cheyne Stokes ademhaling? Dan is het van belang dat u medische hulp zoekt. Er zijn namelijk verschillende behandelingsopties op de kwaliteit van leven te verbeteren. In dit artikel zullen we het dan ook hebben over de oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling van Cheyne Stokes ademhaling.

Cheyne Stokes Ademhaling

Cheyne Stokes Ademhaling

Opmerking: Een Buteyko therapeut diagnosticeert geen Cheyne Stokes ademhaling. Hiervoor kunt u een arts raadplegen.

Wat is Cheyne Stokes ademhaling

Dit is een abnormaal ademhalingspatroon dat wordt gekenmerkt door een ademhaling waarbij het teugvolume (de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht per ademhaling) langzaam toeneemt en weer afneemt. De frequentie kan onregelmatig zijn en daarna valt de ademhaling even stil. Het stilvallen van de ademhaling wordt ook wel een apneu genoemd.  Dit patroon herhaalt zich steeds enkele seconden tot minuten. Cheyne stokes ademhaling komt voor bij verschillende aandoeningen waaronder COPD, hartfalen, nierfalen, hersenbeschadiging en hersentumoren.

Cheyne Stokes ademhaling komt ook voor bij patiënten in de terminale fase van hun leven. Het lichaam begint dan te falen en de dood is nabij. Misschien is het een geruststellende gedachte dat de Cheyne Stokes ademhaling geen pijnlijke of oncomfortabele ademhaling is. Het kan patiënten helpen om op het einde van het leven voor te bereiden.

De Cheyne Stokes ademhaling is een symptoom van een onderliggende ziekte. Als u of een dierbare Cheyne Stokes ademhaling heeft overleg dan met een arts. Zo kunt u de beste behandeling krijgen.

Oorzaken Van Cheyne Stokes ademhaling

Cheyne Stokes ademhaling is een ademhalingsstoornis en kan verschillende oorzaken kan hebben. In dit artikel zullen we de belangrijkste oorzaken bespreken.

Hartfalen en andere hartklachten

Een van de belangrijkste oorzaken van Cheyne Stokes ademhaling is hartfalen. Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond, waardoor er zuurstoftekort ontstaat. Dit kan leiden tot een verminderde werking van het ademhalingscentrum in de hersenen, waardoor Cheyne Stokes ademhaling kan optreden.

Wil je meer weten over de relatie tussen andere hartklachten en ademhaling? Lees dan dit blogartikel.

Hersenletsel

Hersenletsel is ook een oorzaak van Cheyne Stokes ademhaling. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een beroerte, een hersentumor of een hersenbloeding. Beschadiging van de hersenen kan leiden tot een verminderde werking van het ademhalingscentrum in de hersenen.

Medicatiegebruik

Sommige medicijnen kunnen ook Cheyne Stokes ademhaling veroorzaken. Dit kan het geval zijn bij het gebruik van verdovende middelen zoals alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, opium, morfine, heroïne en GHB. Deze middelen kunnen de werking van het ademhalingscentrum in de hersenen verminderen, waardoor Cheyne Stokes ademhaling kan optreden. Het kan optreden, daarmee is niet gezegd dat dit altijd het geval is. Probeer niet in paniek te raken door dit artikel.

Andere oorzaken

De Cheyne Stokes ademhaling kan ook ontstaan bij patiënten met een verlengde circulatietijd. Bij een verlengde circulatietijd duurt het langer om het bloed door het circulatoire systeem te laten stromen. Bijvoorbeeld door een verminderde hartfunctie, vaatvernauwing, of andere circulatoire problemen. 

De Chenes Stokes ademhaling treedt ook op bij patiënten met een beschadiging van de luchtwegen, of bij patiënten met hypocapnie en hypoxemie. Bij hypocapnie is er sprake van een verlaagde hoeveelheid kooldioxide in het bloed. Bij hypoxemie is er sprake van een verlaagde hoeveelheid zuurstof in het bloed.

Symptomen Van Cheynes Stokes ademhaling

Cheyne Stokes ademhaling wordt gekenmerkt door perioden van diepe en snelle ademhaling en wordt afgewisseld met een  oppervlakkige ademhaling en apneu (ademstilstand). Dit patroon kan optreden tijdens de slaap of tijdens de wakkere uren.

Symptomen zijn onder meer:

 • Onregelmatige ademhaling met steeds langere pauzes tussen de ademhalingen.
 • Diepe en snelle ademhaling die minutenlang aanhoudt, afgewisseld door een oppervlakkige ademhaling en ademstilstand.
 • Verminderd bewustzijn en reflexen als gevolg van verminderde bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen.
 • Verminderde prikkelbaarheid van het ademcentrum in de hersenen.
 • Verwarring, angst en rusteloosheid.
 • Vermoeidheid en slaperigheid overdag.

Als u de bovenstaande symptomen ervaart neem dan contact op met uw arts. Samen met uw arts kunt u de oorzaak achterhalen om zo de juiste behandeling te krijgen.

Diagnose Van Cheyne Stokes ademhaling

De diagnose van Cheyne Stokes ademhaling kan worden gesteld op basis van de symptomen en een lichamelijk onderzoek. De arts zal de ademhaling van de patiënt observeren en met een stethoscoop luisteren naar de longen. Bij en cheynes stokes ademhaling zal de arts een onregelmatig adempatroon horen met perioden van diepe en snelle ademhaling, gevolgd door perioden van ademstilstand.

Daarnaast kan er ook een bloedonderzoek gedaan worden om te controleren op hypoxie. Daarbij is er sprake van een laag zuurstofgehalte in het bloed wat kenmerkend is voor de cheyne stokes ademhaling. Er kan ook een slaaponderzoek gedaan worden om te checken of er ook tijdens de slaap sprake is van deze ademhaling.

Het is van belang om de juiste diagnose te stellen, omdat dit kan helpen bij het bepalen van de juiste behandeling. Behandelingsopties zijn het toedienen van zuurstof en het gebruik van medicijnen zoals morfine om de ademhaling te reguleren.

Behandeling Van Cheyne Stokes Ademhaling

Bij de behandeling van Cheyne Stokes ademhaling (CSA) is het dus belangrijk om de onderliggende oorzaak aan te pakken. Als de CSA wordt veroorzaakt door hartfalen, dan zal de behandeling daarop gericht zijn. Hieronder beschrijven we een aantal mogelijke behandelingen voor CSA.

Morfine

Morfine kan worden gebruikt om de symptomen van CSA te verminderen. Het kan ervoor zorgen dat de patiënt minder angstig is en minder last heeft van kortademigheid. Morfine kan ook de ademhaling stabiliseren.

Zuurstoftherapie

Zuurstoftherapie kan worden gebruikt om de zuurstofopname van de patiënt te verbeteren en CSA daarmee behandelen.

CPAP

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) is een behandeling die kan worden gebruikt bij patiënten met slaapapneu, maar het kan ook worden gebruikt bij patiënten met CSA. (Cheyne Stokes ademhaling) Het apparaat zorgt ervoor dat er constant lucht in de luchtwegen wordt geblazen, waardoor de luchtwegen open blijven en de ademhaling wordt gestabiliseerd.

Medicatie

Er zijn verschillende medicijnen die kunnen worden gebruikt om de symptomen van CSA te verminderen. Bijvoorbeeld, acetazolamide om de zuurgraad in het bloed te verlagen. Dat kan helpen om de ademhaling meer in balans te krijgen. 

Cheyne-stokes ademhaling sterven
Palliatieve zorg

Als de patiënt zich in de laatste fase van het leven bevindt, dan kan palliatieve zorg worden toegepast. Hierbij wordt de focus gelegd op het verminderen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Bij CSA kan dit betekenen dat er wordt gekozen voor comfortzorg, waarbij de patiënt zo min mogelijk wordt belast.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de behandeling van CSA altijd afhankelijk is van de onderliggende oorzaak en de individuele situatie van de patiënt. Raadpleeg daarom altijd een arts voor advies en behandeling.

Complicaties Van Cheyne Stokes Ademhaling

Cheyne Stokes ademhaling kan leiden tot verschillende complicaties, waarbij sommige levensbedreigend kunnen zijn. Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste complicaties van Cheyne Stokes ademhaling:

Hartfalen en hartritmestoornissen

Een van de belangrijkste complicaties van Cheyne Stokes ademhaling is hartfalen. Dit komt doordat de ademhaling onregelmatig is en de zuurstoftoevoer naar het hart afneemt. Dit kan leiden tot een verminderde pompfunctie van het hart en uiteindelijk tot hartfalen en hartritmestoornissen.

Verhoogd risico op beroerte

Cheyne-Stokes-ademhaling kan het risico op een beroerte verhogen, omdat het tot onregelmatige zuurstofniveaus in de hersenen leidt. Deze fluctuaties kunnen hersenschade veroorzaken en uiteindelijk tot een beroerte leiden.

Vermoeidheid en verminderde kwaliteit van leven

De onregelmatige ademhaling veroorzaakt door Cheyne-Stokes kan leiden tot vermoeidheid en een lagere levenskwaliteit. Dit is het gevolg van een afnemende zuurstoftoevoer naar het lichaam, wat bijdraagt aan vermoeidheid en een minder goede kwaliteit van leven.

Preventie Van Cheyne Stokes ademhaling

Cheyne Stokes ademhaling is een symptoom van verschillende onderliggende aandoeningen. Daarom is het voorkomen van deze ademhalingsstoornis afhankelijk van het voorkomen of behandelen van de onderliggende aandoeningen. Hieronder volgen enkele preventieve maatregelen die kunnen helpen bij het voorkomen van Cheyne Stokes ademhaling:

1. Behandeling van hartfalen

Hartfalen is een van de belangrijkste oorzaken van Cheyne Stokes ademhaling. Het is daarom belangrijk om hartfalen adequaat te behandelen om de kans op Cheyne Stokes Ademhaling te verminderen. Dit kan worden bereikt door medicatie, levensstijlveranderingen en in sommige gevallen door een operatie. 

Adviezen voor levensstijlverandering vind je overigens ook in de Buteyko methode. Deze ademmethode is ontwikkeld door professor Konstantin Pavlovich Buteyko

2. Beheersing van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk kan leiden tot verschillende aandoeningen, waaronder hartfalen en Cheyne Stokes ademhaling. Leer daarom de bloeddruk onder controle te houden. Dit kan worden bereikt door middel van medicatie, dieetveranderingen en lichaamsbeweging. En wist je dat een zware ademhaling ook een oorzaak van een hoge bloeddruk kan zijn? Hier lees je er meer over.

3. Behandeling van slaapapneu

Slaapapneu is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap tijdelijk stopt. Dit kan leiden tot Cheyne Stokes ademhaling. Behandeling van slaapapneu kan daarom helpen om Cheyne Stokes Ademhaling te voorkomen. Dit kan worden bereikt door middel van CPAP-therapie, veranderingen in levensstijl en in sommige gevallen door een operatie. Slaapapneu is ook te voorkomen door weer binnen de medische norm te gaan ademen.

4. Beperking van het gebruik van opiaten

Opiaten kunnen de ademhaling onderdrukken en leiden tot Cheyne Stokes ademhaling. Daarom is het belangrijk om het gebruik van opiaten te beperken. Als opiaten nodig zijn, moet de dosering worden gecontroleerd en beperkt tot het minimum dat nodig is om pijn te verlichten.

5. Regelmatige medische controles

Regelmatige medische controles kunnen helpen om aandoeningen die Cheyne Stokes ademhaling veroorzaken op te sporen en te behandelen voordat ze tot deze ademhalingsstoornis leiden. Dit is vooral van belang als u risico loopt op aandoeningen die Cheyne Stokes ademhaling kunnen veroorzaken.

Cheyne-Stokes ademhaling en slaapapneu zijn beide ademhalingsstoornissen die tijdens de slaap kunnen optreden.

Verschil tussen Cheyne Stokes Ademhaling en Slaapapneu

Je hebt gelezen dat de onderliggende aandoening van de Cheyne Stokes ademhaling Slaapapneu kan zijn. Misschien is het verschil hiertussen niet helemaal duidelijk, daarom heb ik die hieronder nog even omschreven:

Cheyne Stokes ademhaling

 1. Patroon: Gekenmerkt door een cyclisch patroon van toenemende en dan afnemende ademhalingen, gevolgd door een periode van apneu (geen ademhaling).
 2. Oorzaak: Vaak gezien bij aandoeningen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden zoals hartfalen, beroerte en het leven op grote hoogtes.
 3. Mechanisme: Meestal het resultaat van disfunctie in het ademcentrum in de hersenen.
 4. Behandeling: Richt zich meestal op het beheer van de onderliggende aandoening en kan medicatie of aanvullende zuurstof omvatten.
 5. Bevolking: Vaker voorkomend bij oudere volwassenen en mensen met bepaalde medische aandoeningen.

Slaapapneu:

 1. Patroon: Gekenmerkt door herhaalde episodes van volledige of gedeeltelijke blokkering van de luchtweg tijdens de slaap. Dat leidt tot het stoppen van de ademhaling.
 2. Oorzaak: Vaak te wijten aan anatomische factoren zoals obesitas, vergrote amandelen, of een nauwe luchtweg, alhoewel het ook neurologische oorzaken kan hebben. De oorzaak kan echter ook liggen in ademen buiten de medische norm. Als Buteyko therapeut heb ik al verscheidene cursisten geholpen om weer binnen de medische normen te leren ademen.
 3. Mechanisme: Een fysieke blokkering in de luchtwegen.
 4. Behandeling: Bestaat vaak uit leefstijlveranderingen, het gebruik van een CPAP-machine om de luchtweg open te houden, leren ademen binnen de medische norm, of in ernstige gevallen chirurgie.
 5. Bevolking: Kan op elke leeftijd voorkomen, ook bij kinderen, maar komt vaak vaker voor bij volwassenen van middelbare tot oudere leeftijd en mensen met overgewicht.

Hoewel beide aandoeningen kunnen leiden tot onderbroken slaap, slaperigheid overdag en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zijn de oorzaken, mechanismen en behandelingen over het algemeen verschillend. Een goede diagnose omvat meestal slaaponderzoeken en andere medische tests. Het is belangrijk om een ​​zorgverlener te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose en geschikte behandeling.

Leven Met Cheyne Stokes Ademhaling

Cheyne Stokes ademhaling kan een uitdagende aandoening zijn om mee te leven. Het kan verschillende problemen veroorzaken, zoals vermoeidheid, slaperigheid en gebrek aan energie.

Een goede nachtrust verbeterd de leefkwaliteit bij de Cheyne Stokes ademhaling. Zorg voor een regelmatig slaapschema en probeer op dezelfde tijd wakker te worden. Een slaapmasker kan helpen om licht te blokkeren en om een rustige slaapomgeving te creëren.

Daarbij is het belangrijk om een gezonde levensstijl te behouden. Dit omvat een uitgebalanceerd dieet, voldoende lichaamsbeweging en het vermijden van alcohol en tabak. Het kan ook nuttig zijn om stressverlagende activiteiten te beoefenen, zoals yoga of meditatie.

Over het algemeen kan het leven met Cheyne Stokes ademhaling een uitdaging zijn, maar door een gezonde levensstijl en de juiste behandeling zijn deze symptomen onder controle houden. Dat helpt om een goede kwaliteit van leven te behouden.

Conclusie

Je hebt geleerd dat Cheyne Stokes-ademhaling een abnormaal adempatroon is dat wordt gekenmerkt door perioden van diepe en snelle ademhaling gevolgd door periodes van oppervlakkige ademhaling en ademstilstand. Dit patroon kan optreden bij mensen met verschillende aandoeningen, waaronder hartfalen, beroerte en slaapapneu.

Hoewel de oorzaken van Cheyne Stokes-ademhaling nog niet volledig begrepen zijn, weten we dat het te maken heeft met een verminderde bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen. Dit kan leiden tot een afname van het bewustzijn en reflexen, en kan zelfs een teken zijn van een naderende dood.

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor mensen met Cheyne Stokes-ademhaling. Het is belangrijk dat mensen met dit adempatroon regelmatig gecontroleerd worden door een arts om de onderliggende oorzaak te identificeren en te behandelen.

Cheyne-Stokes ademhaling en slaapapneu zijn beide ademhalingsstoornissen die tijdens de slaap kunnen optreden, maar ze verschillen op verschillende manieren:

Wat is de uitspraak van Cheyne-Stokes?

De uitspraak van Cheyne-Stokes is “sjèn-stouks”.

Gerelateerde blogartikelen

Reutelende ademhaling
Piepende ademhaling en hoesten
Disfunctionele ademhaling
Paradoxale ademhaling
Ademhalingsfrequentie
Diepe ademhaling als stress reflex
Circulaire ademhaling, informeer jezelf voor dat je eraan begint
Voordelen van buikademhaling
Voordelen van neusademhaling
Opnieuw leren ademen

 

Over René, Je Buteyko ademtherapeut

Wil je beter leren ademen?

Contact

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

ONLINE CURSUS

Incl. 2 uur 1 op 1 coaching
€ 247,-

Info en aanmelden

OFFLINE 1 op 1 CURSUS 

Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl
Offline begeleiding en coaching

Locatie: Utrecht

 € 375,-

Meer info

VERGOEDING: vraag het je werkgever via dit formulier.

KORTING bij samen volgen cursus

Offline 1 op 2 cursus
€100,- korting p.p.
Locatie: Utrecht

Contactgegevens

René van den Heuvel
H.j. Schimmelstraat 63
3532 TB Utrecht
info@gezondeademhaling.nl
+31 652519537