Kinderen met ADHD

Ongeveer 30% van de westerse bevolking lijdt aan rhinitis. Hoewel niet alle kinderen met ADHD rhinitis hebben zijn er veel kinderen met ADHD die lijden aan rhinitis. De therapeutische behandeling daarvan heeft implicaties voor ADHD. Een kind leren om de neuswegen vrij te maken en om door de neus te ademen heeft geen bijwerkingen en in die geest zou de eerste stap in de behandeling van ADHD gezien moeten worden. 

Hieronder vindt je een aantal (vertaalde) citaten uit medische tijdschriften 

“De overgrote meerderheid van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen van obstructie van de bovenste luchtwegen (mondademhaling) op de normale groei van het gezicht en de fysiologische gezondheid. Kinderen waarbij mondademhaling onbehandeld blijft kunnen een lang, smal gezicht, een smalle mond, hoge palatale gewelven, tandheelkundige malocclusie en vele andere onaantrekkelijke gelaatstrekken ontwikkelen. Deze kinderen slapen niet goed als gevolg van verstopte luchtwegen; een tekort aan slaap kan een negatieve invloed hebben op hun schoolprestaties. Veel van deze kinderen worden gediagnosticeerd met ADD en hyperactiviteit. Het is van belang dat de gezondheidszorg (met inbegrip van algemene en tandartsen) screenen en diagnosticeren op mondademhaling bij volwassenen en kinderen vanaf vijf jaar. Als mond ademen vroeg wordt behandeld kunnen de negatieve effecten op de ontwikkeling van gezicht, gebit en de medische en sociale problemen die daarmee worden geassocieerd worden verminderd of voorkomen. “

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129889

In een artikel met als titel “Pediatric allergic rhinitis: physical and mental complications,” merkt Blaiss op dat de negatieve gevolgen van allergische rhinitis veel verder strekken dan een simpele nies. “Er zijn tal van complicaties die zowel fysiek als mentaal kunnen leiden tot aanzienlijke problemen bij een kind dat lijdt aan allergische rhinitis. Onder lichamelijke complicaties worden terugkerende chronische sinusitis, astma en snurken verstaan. ” Slaap stoornissen, slechte school prestaties en hyperactiviteit zijn allemaal mentale complicaties die samengaan met neusallergieën.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302831

In een studie van Gottlieb et al., werden door ouders van 319 kinderen vragenlijsten ingevuld. Deze werden geanalyseerd om de prevalentie van een door ademhaling verstoorde slaap te beoordelen in kinderen van vijf jaar. Dat in relatie tot hun slapeloosheid en probleemgedrag. Een door de ademhaling verstoorde slaap werd gedefinieerd als het frequent of luid snurken, moeite met ademhalen, een luidruchtige ademhaling tijdens de slaap, of vastgestelde slaapapneu. De studie wees uit dat de ouders het volgende rapporteerden in de vragenlijsten; hyperactiviteit (19%), onoplettendheid (18%), agressiviteit (12%) en slaperigheid overdag (10%). Een door de ademhaling verstoorde ademhaling was aanwezig in 744 (25%) kinderen . “13 auteurs concludeerden dat” kinderen met een door de ademhaling verstoorde slaap aanzienlijk meer kans hadden slaperigheid overdag en probleemgedrag zoals hyperactiviteit, onoplettendheid en agressiviteit

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14523179

Brawley et al. analyseerde via data van 30 kinderen de prevalentie van allergische rhinitis bij patiënten waarbij door een arts ADHD was vastgesteld. In zijn paper concludeerde hij dat de meeste kinderen met ADHD dezelfde symptomen vertoonden als bij allergische rhinitis. De huidpriktesten toonden dezelfde uitkomsten. Nasale obstructie en andere symptomen van allergische rhinitis kunnen de cognitieve patronen verklaren die gezien worden in ADHD. Deze klachten kunnen het resultaat zijn van slaap stoornissen die kunnen samengaan met allergische rhinitis.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15237769

De auteurs van het document met als titel; “Attention Deficit Hyperactivity Disorder en slaapstoornissen”, merken op dat er een duidelijke correlatie is tussen ADHD en slaapstoornissen en dat door het verbeteren van de slaap van deze kinderen de symptomen van ADHD verminderd kunnen worden en dus ook de noodzaak tot medicatie. Medicatie geeft vaak bijwerkingen en dat brengt veel angst bij de ouders van deze kinderen teweeg.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16555218

In een paper gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics, concluderen onderzoekers dat een gebrek aan concentratie en hyperactiviteit bij pediatrische patiënten in het algemeen worden geassocieerd met een verhoogde slaperigheid gedurende de dag en – vooral bij jonge jongens – snurken en andere slaapstoornissen als gevolg van een ontregelde ademhaling. Als slaperigheid en slaapstoornissen het gedrag gedurende de dag beïnvloeden, dan suggereren de huidige uitkomsten een enorme impact op de volksgezondheid.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875140

“Kinderen die geëvalueerd worden op ADHD moeten stelselmatig beoordeeld worden op slaapstoornissen, omdat de behandeling van slaap stoornissen vaak wordt geassocieerd met een verbeterde symptomatologie en een verminderde behoefte aan medicatie”.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624231

In een paper getiteld “Een praktische benadering van allergische rhinitis en het managen van slaapstoornissen”, Davies et al. merkt op dat de kwaliteit van de slaap aanzienlijk kan worden beïnvloed door een verstopte neus. Dit kan leiden tot een verminderd leervermogen, productiviteit op het werk of op school, en een verminderde kwaliteit van leven.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16913265

Je wilt graag dat je kind optimaal functioneert en ontwikkelt. De ademhaling speelt een belangrijke rol in dit proces. Aan de rechterzijde van deze pagina zie je een filmpje waarin staat hoe de neus is te ontstoppen. Dan kan er overgeschakelt worden op mondademhaling. Als er als gewoonte teveel liters per minuut geademt wordt kan de neus steeds opnieuw verstopt raken. Het heeft training en educatie nodig om dat te verhelpen. Daarvoor kun je contact opnemen via info@gezondeademhaling.nl, of 06-52519537.

Wil je beter leren ademen?

Contact

INDIVIDUELE BUTEYKO CURSUS
Fysieke offline variant
In de stad Utrecht
 € 375,-.
Meer info
Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl

Ademen is belangrijk, maar
je moet het niet overdrijven.
GRATIS online training. Wordt bewust van de ingrijpende
gevolgen van verkeerd ademen, maar ook van de kracht
van een gezonde ademhaling.