Gedragscode

Gedragscode

Als Buteyko professional ben ik eraan toegewijd om zeker te stellen dat alle klanten volgens de  hoogste standaarden professionele zorg krijgen gedurende de instructie van de Buteyko adem methode. Deze gedragscode staat voor persoonlijk en ethisch gedrag. Met deze gedragscode wordt geen claim gemaakt dat het volledig is. Het gaat om een aantal principes waar ik achter sta.

Een individu die zichzelf Buteyko “professional” noemt kan de claim rechtvaardigen een dienst op het gebied van de Buteyko adem methode aan te bieden die waardevol voor de maatschappij is. Daarbij accepteer ik de plichten die samengaan met deze claim, waaronder;

Geen valse claims maken over de Buteyko adem methode.

Een heldere uitleg verschaffen van de theorie waarop de Buteyko adem methode is gebaseerd, zodat cliënten gemotiveerd zijn om volledig in de training te participeren en het geleerde te implementeren in het dagelijks leven en zo in staat zijn om hun gezondheid te verbeteren.

Geen misbruik te maken van macht, of positie. Gedrag vermijden dat gezien kan worden als het uitbuiten van de cliënt om financiële, emotionele, of seksuele redenen.

Het beste advies en zorg verschaffen met inachtneming van de gezondheid en de medische achtergrond van de cliënt.

Het verschaffen van instructies aan kinderen onder de 18 met de toestemming van en in het bijzijn van de ouder, of verzorger.

In alle activiteiten competentie en integriteit nastreven.

Met inachtneming van dezelfde zorg een ethische en professionele dienst te verlenen, ongeacht of het een betaalde dienst is, of zonder tegenprestatie verleend is.

Ten alle tijden verzekeren dat de door de klant verschafte informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Ervoor zorgen dat er volledig rekening wordt gehouden met de veiligheid van de cliënt. Zowel psychologisch, als fysiek.

Coöperatief opstellen t.o.v. andere zorgverleners die ook zorg verlenen aan hun cliënten.

De eigen gezondheid zo goed mogelijk onderhouden. Dit kan cliënten en andere belanghebbenden beïnvloeden in hun perceptie over de Buteyko therapeut.

Openlijk meewerken en samenwerken met andere Buteyko therapeuten. Dat kan bijvoorbeeld zijn; het betrekken bij nieuw gepubliceerd klinisch onderzoek over adem training, of waardevolle informatie over het voeren van een praktijk.

Niet respectloos over andere Buteyko professionals spreken in publiek, tegen cliënten, of collega’s. Vergewis de cliënt ervan dat de verantwoordelijkheid voor het verminderen, of stopzetten van de medicatie ligt bij de arts die ze voorgeschreven heeft.

Wanneer een cliënt vooruitgang heeft geboekt kan het lijken dat de medicatie verminderd, of stopgezet kan worden. In die situatie zal dat gedaan worden in samenwerking met de arts die de medicatie heeft voorgeschreven.

De klant vergewissen van de voorwaarden, zodat deze helder zijn voor aanvang van het verschaffen van diensten op het gebied van de Buteyko adem methode.

Wil je beter leren ademen?

Contact

INDIVIDUELE BUTEYKO CURSUS
Fysieke offline variant
In de stad Utrecht
 € 375,-.
Meer info
Aanmelden: info@gezondeademhaling.nl

Ademen is belangrijk, maar
je moet het niet overdrijven.
GRATIS online training. Wordt bewust van de ingrijpende
gevolgen van verkeerd ademen, maar ook van de kracht
van een gezonde ademhaling.