Home

De Buteyko methode

Honderdduizenden mensen hebben in de westerse wereld met succes de Buteyko methode toegepast. Dat heeft geleid tot symptoomverlichting, of het verdwijnen van symptomatische klachten. De Buteyko adem methode is effectief bij:

De Buteyko Methode is vernoemd naar de Russische Dr Konstantin Buteyko en bestaat uit ademhalingsoefeningen en richtlijnen die specifiek ontworpen zijn om overademen te verminderen. Door het ademhalingsvolume richting normale volume’s te brengen verminderen repiratoir gerelateerde problemen, waarbij de extra voordelen een betere nachtrust en meer energie zijn.

Het simpele feit dat veel mensen overademen (klinisch bekend als chronische hyperventilatie), verandert de natuurlijke hoeveelheden van gassen in het bloed. Dat leidt tot vele gezondheidsproblemen zoals astma. Overademen als gewoonte ontstaat vooral door verschillende factoren in onze moderne levensstijl zoals bewerkte voedingsmiddelen, gebrek aan lichaamsbeweging, vervuiling, roken en overmatig praten. Daardoor kan het ademvolume oplopen tot wel twee á drie keer de norm en dat leidt tot klachten als lethargie, slaapproblemen en een slechte concentratie. Typische kenmerken van overademen zijn ademen door de mond, een merkbare ademhaling tijdens de rust, ademhaling via de borst, regelmatig zuchten, het nemen van een grote ademhaling voorafgaand aan een gesprek, of een luide ademhaling in rust.

Het ontwikkelen van een gewoonte van teveel ademen kan aanzienlijke negatieve gevolgen voor de gezondheid op lange termijn hebben, want het vermindert de zuurstofafgifte aan weefsels en organen en leidt tot samentrekking van de gladde spieren rondom bloedvaten en luchtwegen.

De Buteyko Methode bestaat uit:

 1. Leren hoe je de neus kunt deblokkeren met behulp van een adem inhoud oefening.
 2. Overschakelen van neus ademhaling naar mondademhaling
 3. Ontspanning van het diafragma waarbij je een lichte luchthonger creëert
 4. Simpele leefstijlaanpassingen die bijdragen aan een gezonde ademhaling
 5. Het meten van je ademhalings volume en het bijhouden van je vooruitgang met behulp van een speciale ademtest. (De zuurstoftest, ook wel controle pauze genoemd)

Hoe teveel ademen het lichaam aantast

Chronische hyperventilatie veroorzaakt een verhoogt ademhalings volume en dat tast de gezondheid en het welbevinden op verschillende manieren aan. Als teveel ademen een gewoonte wordt dan wordt het een strijd voor het lichaam om met de disbalans van de gassen in het bloed om te gaan. Dat tast alle systemen en organen in het lichaam aan, waaronder:

  • Het ademhalingssysteem: piepende ademhaling, verstopte neus, verlies van geur en smaak, loopneus, kortademigheid, hoesten, benauwdheid, frequente luchtweginfecties, frequent geeuwen en snurken.
  • Het zenuwstelsel: slechte concentratie, duizeligheid, gevoelloosheid, zweten, duizeligheid, wattig gevoel in het hoofd, duizeligheid, tintelingen van handen en voeten, flauwvallen, trillen, en hoofdpijn.
  • Het hart: een racende hartslag, pijn in het borstgebied, een overslaande, of onregelmatige hartslag.
  • De geest: angst, frustratie, rusteloosheid, prikkelbaarheid, spanning, depressie, angst en stress

Andere algemene symptomen zijn: een droge mond, vermoeidheid, moeilijk in slaap vallen, regelmatig ’s nachts moe wakker worden, verminderde productiviteit, slechte dromen, nachtmerries, droge en jeukende huid, zweterige handpalmen, vaak plassen (met inbegrip van bedplassen of regelmatige naar de badkamer gaan tijdens de nacht), diarree, constipatie, algemene zwakte en chronische vermoeidheid.

“Chronische hyperventilatie kan ieder orgaan, of systeem in verschillende mate aantasten” – Dr. Claude Lum

Meet je relatieve adem volume met de controle pauze

De controle pauze staat centraal in de Buteyko Methode, daarin wordt gemeten hoe lang je comfortabel je adem in kunt houden. Deze eenvoudige test bepaalt de gevoeligheid voor koolzuurgas en gevoeligheid voor kortademigheid. Als je de oefeningen uit de Buteyko Methode voortzet zul je merken dat deze meting gestaag stijgt terwijl symptomen van kortademigheid afnemen.

De controle pauze test

 • Ga zitten in een rechte houding
 • Sluit je neus na een normale uitademing. Je longen moeten bijna leeg zijn, maar niet compleet verstoken van lucht. Het gesloten houden van je neus is nodig om te voorkomen dat lucht naar binnen stroomt.
 • Tel hoeveel seconden je zonder moeite je adem in kunt houden voordat je de behoefte voelt om weer te ademen. Let op: het gaat niet om hoe lang je met wilskracht je adem in kunt houden, maar gewoon totdat je de eerste fysieke drang voelt om weer te ademen.
 • Laat de neus los en adem er doorheen.
 • Zet de ademhaling op een normale manier voort door de neus. Je eerste ademhaling na de controle pauze mag niet groter zijn dan je ademhaling voorafgaand aan de meting. Als je na het meten van de controle pauze een grote ademteug neemt heb je de ademhaling te lang vastgehouden.

Het niveau van koolzuurgas in het lichaam bepaalt hoe lang de adem ingehouden kan worden; een hogere hoeveelheid koolzuurgas komt overeen met een langere adem inhoud tijd. Stijgende hoeveelheden koolzuurgas in het bloed reduceren symptomen van overademen en brengt het ademvolume weer terug naar normale niveau’s. Een lager ademhalings volume in rust bevordert ook de algehele gezondheid, sportieve prestaties en omdat het een natuurlijke eetlustremmer is het tot gewichtsverlies.

Wat is de betekenis van de controle pauze? (CP)

De controle pauze helpt om het ademvolume en de tolerantie van koolzuurgas in het bloed te bepalen. Koolzuurgas is van essentieel belang in het bloed om zuurstof vrij te geven aan de spieren en organen. Teveel ademen vermindert de hoeveelheid koolzuurgas en daardoor vermindert de oxygenatie van het lichaam.

Wanneer de CP laag is komt het ademvolume niet overeen met de metabole behoefte van het lichaam en dat leidt tot een verergering van hyperventilatie gerelateerde symptomen. Als je CP minder is dan 20 seconden dan is het zeer waarschijnlijk dat je regelmatig symptomen ervaart zoals een piepende ademhaling, hoesten, kortademigheid, een verstopte neus, vermoeidheid en een verstoorde ademhaling tijdens het slapen.

Hoe dichter de CP bij de 40 seconden komt, hoe beter het ademvolume overeenkomt met de metabolische behoefte en de oxygenatie van het lichaam zal verbeteren. Het is gebruikelijk dat mensen in het westen een CP tussen de 5 en 15 seconden hebben wat een indicatie is voor overademen. Met een Buteyko therapeut ben je in staat om je CP te verhogen totdat de symptomen die gepaard gaan met overademen gereduceerd, of verdwenen zijn. Iedere keer dat je controle pauze met vijf seconden stijgt merk je dat in je gezondheid en ga je meer genieten van het leven. Elke keer dat je controle pauze stijgt met vijf seconden krijg verbetert je gezondheid en geniet je meer van het leven.

Internationale erkenning van een Wereldwijd bekend instituut met expertise in astma

De update van de management richtlijnen van de Britse Thoracic Society / SIGN zijn het bewijs voor ademhalingsoefeningen waarbij Buteyko de hoogste graad van bewijs heeft met betrekking tot het reduceren van astma symptomen en het verbeteren van de leef kwaliteit. (als adjuvans bij farmacotherapie) De bijgewerkte British Thoracic Society / SIGN Astma Management Guidelines zijn het bewijs voor ademhalingsoefeningen, waaronder Buteyko de hoogste graad van bewijs 1 ++ / A met betrekking tot het vermogen om astmasymptomen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. (als adjuvans bij farmacotherapie)

Bezoek deze link voor meer informatie

Het gedeelte over Buteyko is te vinden op p.56 paragraaf 5.2.13.

In 2014 werden de ademhalingsoefeningen uit de Buteyko Methode en Papworth methode bekroond met een ‘A’ rating door het Global initiative for Asthma (GINA). (een organisatie voor astma experts) Dit is de hoogste rating die GINA aan een astma behandeling heeft toegekend. Deze ontwikkeling is uitstekend nieuws voor mensen met astma en maakt de weg vrij om door dokters en andere zorgverleners aanbevolen te worden als toevoeging op de reguliere behandeling.

  • Facebook
 • Twitter
 • YouTube